DeepBurner 1.9.0.228

DeepBurner 1.9.0.228

Astonsoft Ltd. – 2,7MB – Freeware – Windows
ra khỏi 53 phiếu
4 Stars User Rating
DeepBurner Site giấy phép là có nghĩa là cho các công ty môi trường, cho đúng để cài đặt DeepBurner Pro trên không giới hạn số lượng các máy tính trong 1 trang web về thể chất.

Tổng quan

DeepBurner là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Astonsoft Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 471 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của DeepBurner là 1.9.0.228, phát hành vào ngày 30/01/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.9.0.228, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

DeepBurner đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,7MB.

Người sử dụng của DeepBurner đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho DeepBurner!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 471 UpdateStar có DeepBurner cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản